Proč se účastnit sokratovského rozhovoru

Soft-skills

24.10.2018
"Myslela jsem si, že tak jako já, to musí vidět i ostatní?!""Konečně jsem porozuměl tomu, co druhý skutečně říká."

Mnozí sokratovští lektoři jsou profesí učitelé na základních, středních či vysokých školách a mají zkušenosti s využíváním sokratovského rozhovoru v rámci běžné výuky.