Trénink myšlení

24.10.2018

"Museli jsme to vymyslet sami" 

Účastníci vždy postupují od konkrétní životní zkušenosti k obecnému poznání.

Nejde ale o jednoduchou hospodskou generalizaci, každý krok ke zobecnění musí být zdůvodněn a kriticky přezkoumán celou skupinou.

Sokratovský rozhovor přináší účastníkům tento užitek:

  • Naučit se důvěřovat svému úsudku a schopnosti myslet. (Pro mnoho účastníků je to poprvé, co si zažijí, jaké to je přijít s vlastní myšlenkou.)
  • Naučí se vytvářet argumenty a názory na základě vlastní žité zkušenosti (Bez potřeby najít oporu ve vědeckém poznání nebo autoritě)
  • Naučí se postupovat při přemýšlení systematicky a důsledně: aby výsledek rozhovoru stál za to, je potřeba nejen věřit vlastnímu úsudku, ale zachovávat i kritický přístup a respektovat názory ostatních. Někdy je to práce těžká a je potřeba to nevzdávat, někdy se v rozhovoru musí vyjasnit různé podotázky a nedorozumění.