Soft-skills

24.10.2018

"Myslela jsem si, že tak jako já, to musí vidět i ostatní?!"

"Konečně jsem porozuměl tomu, co druhý skutečně říká." 

Ať jsou to manažeři z firem nebo děti školního věku, účastníci na sokratovských rozhovorech často oceňují přátelskou a otevřenou atmosféru .

Protože cílem rozhovoru je nalézt odpověď na výchozí otázku společně, účastníci při rozhovoru trénují tyto dovednosti označované často jako měkké nebo soft skills: 

  • opravdu naslouchat tomu, co druzí říkají a usilovat o porozumění (účastníci se učí ověřovat své pozorumění otázkami jako třeba: "jestli ti dobře rozumím, říkáš toto..?"
  • soustředit se na srozumitelné vyjadřování (tak, aby mi porozuměli účastníci s různým vzděláním a jazykovou vybaveností)
  • zlepšovat vzájemnou důvěru mezi účastníky (říkáme jen to, co si skutečně myslíme, snažíme se vyřešit problém společně, nenastává situace vítěz-poražený)