Smysluplná konverzace v cizím jazyce

24.10.2018

Sokratovský rozhovor jako konverzační jazykový kurz

  • Zlepší vaši schopnost přemýšlet v cizím jazyce. Vzhledem k tomu, že skupina postupuje společně a je nutné každému porozumět, nemusíte se obávat, že z rozhovoru někdo vypadne.
  • Každý nápad a myšlenka je vyjasňována a účastníci ji opakují vlastními slovy znovu a znovu. To vám pomůže se lépe vyjadřovat a lépe ostatním porozumět (aktivní i pasivní znalost jazyka) 
  • Zajímavá témata. Možná už vás také nudí typická konverzační témata jazykových kurzů jako prázdniny, rodina, kuchyň. V sokratovském rozhovoru se bavíte o zajímavých věcech. 

Momentálně nenabízíme sokratovské rozhovory jako čistě jazykový kurz, takže během rozhovoru není nijak řešena např. gramatika. Je to spíše trénink komunikace v cizím jazyce. 

Mnoho účastníků oceňuje, že se během sokratovského rozhovoru učí v cizím jazyce přemýšlet. Sokratovský rozhovor je vhodný pro účastníky od úrovně B1-2. Účastník musí být schopný formulovat s popsat své zážitky a zkušenosti s daným tématem (stačí velmi jednoduše)