Inspirace do vlastní výuky

21.10.2018

Mnozí sokratovští lektoři jsou profesí učitelé na základních, středních či vysokých školách a mají zkušenosti s využíváním sokratovského rozhovoru v rámci běžné výuky.

Sokratovský rozhovor může být realizován ve školních třídách prvňáků i vysokoškolských studentů. Sokratovský rozhovor umožňuje účastníkům hovořit o hodnotách a etických tématech v bezpečné atmosféře

  • Malé děti mohou např. hovořit o tom, k čemu jsou pravidla nebo o smyslu přátelství.
  • Teenageři diskutují o tom, kdy je možné lhát nebo zda je někdy správné použít násilí. 
  • Studenti universit si vyjasňují různé etické otázky související s jejich budoucí profesí apod.

Vzhledem k tomu, že smysluplný sokratovský rozhovor trvá alespoň pár hodin, hodí se spíše na projektové dny či speciální příležitosti. Jsou i učitelé, kteří realizují rozhovor v průběhu běžných hodin, ale má to svá úskalí.

Z pedagogického hlediska je sokratovský rozhovor jedinečný z několika důvodů:  

  1. V rámci skupiny usilujeme o dosažení konsensu - hledáme společné hodnoty a etické postoje. Účastníci si v sokratovském rozhovoru zažijí, že můžeme hodnoty a postoje opravdu sdílet.
  2. Díky specifickému přístupu lektora se účastníci přirozeně učí v průběhu rozhovoru spolupracovat a vzájemně si pomáhat např. s formulováním myšlenek. Sokratovský rozhovor je striktně nesoutěživý na rozdíl od jiných, možná známějších metod diskuze. Navzdory tomu nechybí kritický aspekt myšlení. 
  3. Sokratovský rozhovor a jeho principy umožňují studentům/žákům, aby si byli ve skupině opravdu rovni. Každý má nějaké zážitky, které může sdílet a reflektovat a každý ve skupině je důležitý. Sokratovský rozhovor posiluje sebevědomí a sebedůvěru těch žáků, kteří v běžných hodinách bývají tišší a neprůbojní.