Kontakt

Sokratovské rozhovory z.s.

Holečkova 1515, 464 01, Frýdlant

IČO 22833129

+420 777 88 66 27

lwinklerova@gmail.com

Náš spolek vznikl v roce 2009. V té době měly sokratovské rozhovory v tradici Nelson/Heckmann v České republice již více než desetiletou tradici.

Od roku 1998 totiž pořádá Fakulta Humanitních Studií UK spolu s německou lektorskou organizací GSP pravidelné třídenní semináře pro studenty v angličtině a němčině, od roku 2009 je možné se účastnit i v češtině.

V současné době máme 10 členů, z nichž většina jsou certifikovaní lektoři sokratovského rozhovoru.

Naším cílem je rozvíjet schopnost kritického myšlení jednotlivců a skupin, podporovat jejich schopnost dosahovat společného konsensu při řešení etických, politických a filosofických otázek a tím učit otevřené a demokratické komunikaci u lidí bez ohledu na věk, kulturní, rasovou či národnostní příslušnost.

Sdružení se zaměřuje zejména na

  • přípravu a realizaci seminářů, přednášek a dalších vzdělávacích akcí
  • podporu zájemců z řad dětí, mládeže ale i zainteresované odborné či laické veřejnosti při seznámení se s metodou (např. účastí na zahraničních seminářích a konferencích)
  • zveřejňování a vydávání odborné literatury týkající se metody sokratovského rozhovoru
  • rozvoj metody a její adaptace na české podmínky
  • vzdělávání nových lektorů metody v souladu s pravidly Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren

Celé stanovy spolku ke stažení