Kontakt

Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren
Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren
Philosophisch politische Akademie
Philosophisch politische Akademie
The Society for the Furtherance of Critical Philosophy
The Society for the Furtherance of Critical Philosophy

Sokratovské rozhovory z.s.

Holečkova 1515, 464 01, Frýdlant

IČO 22833129

+420 777 88 66 27

lwinklerova@gmail.com

Náš spolek vznikl v roce 2009. V té době měly sokratovské rozhovory v tradici Nelson/Heckmann v České republice již více než desetiletou tradici.

Od roku 1998 totiž pořádá Fakulta Humanitních Studií UK spolu s německou lektorskou organizací GSP pravidelné třídenní semináře pro studenty v angličtině a němčině, od roku 2009 je možné se účastnit i v češtině.

V současné době máme 10 členů, z nichž většina jsou certifikovaní lektoři sokratovského rozhovoru.

Naším cílem je rozvíjet schopnost kritického myšlení jednotlivců a skupin, podporovat jejich schopnost dosahovat společného konsensu při řešení etických, politických a filosofických otázek a tím učit otevřené a demokratické komunikaci u lidí bez ohledu na věk, kulturní, rasovou či národnostní příslušnost.

Sdružení se zaměřuje zejména na

  • přípravu a realizaci seminářů, přednášek a dalších vzdělávacích akcí
  • podporu zájemců z řad dětí, mládeže ale i zainteresované odborné či laické veřejnosti při seznámení se s metodou (např. účastí na zahraničních seminářích a konferencích)
  • zveřejňování a vydávání odborné literatury týkající se metody sokratovského rozhovoru
  • rozvoj metody a její adaptace na české podmínky
  • vzdělávání nových lektorů metody v souladu s pravidly Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren

Celé stanovy spolku ke stažení