Developing Competences for Democratic Culture through Neo-Socratic dialogue 

2020-1-CZ01-KA201-078383

1.9.2020 - 28.02.2023

Applicant Organisation: Sokratovské rozhovory z.s.

Partners: Collegio Arcivescovile Celestino Endrici (Italy), PLOVDIVSKI UNIVERSITET PAISIY HILENDARSKI (Bulgaria)


Collegio Arcivescovile Celestino Endrici

Italian primary, middle and high school

Project news and activities

  • October 2020: The first online meeting for all partner organisations was held on 8th of October. Due to Covid-19 it will be probably not possible to meet in person :(
  • January 21 - June 21: Regular meetings of the team of experts continue online every 2 weeks on Zoom platform as it is impossible for us to meet. But our work on the topic is very effective: how is socratic dialogue supporting the competences for democratic culture? We record our meetings, so that we don´t forget anything important
  • 5th and 7th of June a seminar for teachers in Trento took place. Facilitator and expert Paolo Dordoni discussed the method and activities with his colleguages.
  • 26th and 27th of August a workshop for teachers in Czech Republic took place to consult some planned activities and get useful feedback from teachers from Czech Republic. Sára Pokorná and Lucie Winklerová were the experts.
  • 19th - 21th of November 2021 the second international meeting took place in Prague. We were lucky to get together and worked on our Guide.

Projektové novinky a aktivity

  • říjen 2020: první online setkání pro všechny partnery a organizace se konalo 8.10.2020. Vzhledem k pandemii jsme se bohužel nemohli potkat osobně
  • leden 21 - červen 21: na platformě Zoom se experti ze všech organizací setkávají pravidelně každé dva týdny. Osobně se setkávat nemůžeme, ale daří se nám dobře pracovat na našem tématu: jak podporuje sokratovský rozhovor kompetence pro demokratickou kulturu? Většinu schůzek si nahráváme, abychom se k tomu mohli případně vrátit.
  • 5.-7.6.2021 se konal workshop pro učitele v Trentu: Lektor a odborník Paolo Dordoni probral metodu a chystané aktivity se svými kolegy. Zpětná vazba byla dobrá a pravděpodobně budeme pořádat ještě jeden workshop v roce 2022.
  • 26.-27.8.2021 se konal workshop pro učitele v České republice: Vyzkoušeli jsme některé aktivity z příručky a poslechli si užitečnou zpětnou vazbu. Lektorkami byly Sára Pokorná a Lucie Winklerová
  • 19.-21.11.2021 proběhlo 2. mezinárodní setkání, tentokrát prezenčně v Praze: Ladili jsme hlavně aktivity vhodné pro využití ve školách a testovali společně některé nové.