Developing Competences for Democratic Culture through Neo-Socratic dialogue 

2020-1-CZ01-KA201-078383

1.9.2020 - 28.02.2023

Applicant Organisation: Sokratovské rozhovory z.s.

Partners: Collegio Arcivescovile Celestino Endrici (Italy), PLOVDIVSKI UNIVERSITET PAISIY HILENDARSKI (Bulgaria)


Collegio Arcivescovile Celestino Endrici

Italian primary, middle and high school

Project news and activities

 • October 2020: The first online meeting for all partner organisations was held on 8th of October. Due to Covid-19 it will be probably not possible to meet in person :(
 • January 21 - June 21: Regular meetings of the team of experts continue online every 2 weeks on Zoom platform as it is impossible for us to meet. But our work on the topic is very effective: how is socratic dialogue supporting the competences for democratic culture? We record our meetings, so that we don´t forget anything important
 • 5th and 7th of June a seminar for teachers in Trento took place. Facilitator and expert Paolo Dordoni discussed the method and activities with his colleguages.
 • 26th and 27th of August a workshop for teachers in Czech Republic took place to consult some planned activities and get useful feedback from teachers from Czech Republic. Sára Pokorná and Lucie Winklerová were the experts.
 • 19th - 21th of November 2021 the second international meeting took place in Prague. We were lucky to get together and worked on our Guide.
 • 3th - 4th of June 2022 the third international meeting took place in Rovereto, Italy. We used this opportunity to invite several teachers from partner school and test our activities for development of competences for democracy!
 • 15th of September 2022: we continue in preparation of our Guide. The English version is nearly ready and we contacted regional translators to start their part of work.

Projektové novinky a aktivity

 • říjen 2020: první online setkání pro všechny partnery a organizace se konalo 8.10.2020. Vzhledem k pandemii jsme se bohužel nemohli potkat osobně
 • leden 21 - červen 21: na platformě Zoom se experti ze všech organizací setkávají pravidelně každé dva týdny. Osobně se setkávat nemůžeme, ale daří se nám dobře pracovat na našem tématu: jak podporuje sokratovský rozhovor kompetence pro demokratickou kulturu? Většinu schůzek si nahráváme, abychom se k tomu mohli případně vrátit.
 • 5.-7.6.2021 se konal workshop pro učitele v Trentu: Lektor a odborník Paolo Dordoni probral metodu a chystané aktivity se svými kolegy. Zpětná vazba byla dobrá a pravděpodobně budeme pořádat ještě jeden workshop v roce 2022.
 • 26.-27.8.2021 se konal workshop pro učitele v České republice: Vyzkoušeli jsme některé aktivity z příručky a poslechli si užitečnou zpětnou vazbu. Lektorkami byly Sára Pokorná a Lucie Winklerová
 • 19.-21.11.2021 proběhlo 2. mezinárodní setkání, tentokrát prezenčně v Praze: Ladili jsme hlavně aktivity vhodné pro využití ve školách a testovali společně některé nové.
 • 3. - 4. června 2022 se v italském Roveretu konalo třetí mezinárodní setkání. Využili jsme této příležitosti a pozvali jsme také několik učitelů z partnerských škol, aby s námi vyzkoušeli aktivity pro rozvoj kompetencí k demokracii!
 • 15. 9. 2022 : pokračujeme v přípravách publikace. Anglická verze je téměř hotová, proto jsme kontaktovali překladatele v každé zemi, aby začali s překládáním.