Публикации Силата на консенсуса

Публикацията "Силата на консенсуса" е създадена в рамките на проекта Developing Competences for Democratic Culture through Neo-Socratic dialogue между 2020 и 2023 г.

Изтеглете цялата публикация или части от нея, както желаете:

Силата на консенсуса

Пълна публикация, включително дейности.

Силата на консенсуса: дейности

Набор от дейности за диалог за училищни класове и други групи.

Карти с дилеми и ценности

Само допълнителни материали: карти с дилеми, карти с ценности...

конференция 31.3.2023 г.