Konference: Síla konsenzu

30.12.2022

Rada Evropy vytvořila v roce 2018 Referenční rámec kompetencí pro demokratickou kulturu. Jde o kompetence, které občané potřebují k tomu, aby se mohli zapojovat do života demokratické společnosti a žít v míru v rozmanité společnosti. 

Tzv. Neosokratovský rozhovor v tradici Nelson/Heckmann je založen na evropských hodnotách a vytváří prostředí pro jejich rozvíjení, např.: demokracie, upřímnost v dialogu a úsilí porozumět různým názorům a životním perspektivám apod. 

Neosokratovský dialog pomáhá účastníkům získat nové vhledy a důležité kompetence: podporuje kritické myšlení tvořivými a kreativními cestami, umožňuje účastníkům ujasnit si vlastní hodnoty díky reflexi životních zkušeností a zážitků. 

Jedním z nejdůležitějších principů neosokratovského rozhovoru je však usilování o upřímný konsenzus a společnou dohodu. Jak ukazují vyhraněné postoje účastníků na sociálních sítích a v médiích, je aktivní snaha o dosažení dohody a porozumění klíčové pro to, abychom spolu jako lidé mohli ve společnosti žít ve vzájemném respektu a míru.

Konference se zúčastnilo 28 zástupců škol, vzdělávacích organizací a knihoven. 

Konference představila prostřednictvím praktických workshopů neosokratovský přístup a aktivity vhodné pro práci s mladými lidmi ve škole i mimo školu.

Workshopy vedly zkušené lektorky Sára Pokorná a Lucie Winklerová.

Konference byla zdarma a proběhla v rámci projektu financovaného z programu Erasmus+. 


Lektorky 

Sára Pokorná


Sára Pokorná je lektorkou sokratovských rozhovorů od roku 2016. Kromě toho se věnuje učení, je místopředsedkyní Institutu živé filozofie a zajímá jí jazyk a teorie a filozofie komunikace, které vystudovala na ZČU v Plzni..

Lucie Winklerová


Lucie Winklerová je lektorkou sokratovského rozhovoru od roku 2009, pořádá a lektoruje semináře při FHS UK, zakladatelka spolku Sokratovské rozhovory z.s. a členka německé sokratovské organizace GSP. Workshopy

Vyprávěj mi příběh - filozofie v našem životě

Účastníci se rozdělí do dvou skupin s různými otázkami. Ke každé otázce budou hledat příběhy ze svého života, které se jim s otázkou spojí. 

Smyslem aktivity je podívat se na propojení našich běžných životních zkušeností s "velkými" etickými tématy.

Co se skrývá v příběhu? 


Budeme společně krátce analyzovat vybrané příklady a podíváme se na neosokratovskou metodu v praxi. 

Jak se obvykle postupuje, jaké poznání si účastníci odnáší a jaké výzvy představuje vedení takového skupinového rozhovoru pro učitele a lektory?