Minikonference: Jak mluvit o emocích s mladými lidmi?

05.01.2020

Kdy: 13.2.2020, 9:00 - 15:00

Kde: Skautský Institut Praha, Staroměstské náměstí

Emoce hrají v poslední době čím dál důležitější úlohu, často dostanou v našem životě přednost i před kritickým myšlením. 

Konference představí prostřednictvím praktických workshopů dva způsoby práce s emocemi ze zahraničí: emoční management a sokratovské rozhovory. Workshopy povedou zkušené lektorky Sára Pokorná a Lucie Winklerová.

Prosíme na konferenci se registrujte, počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen (30 osob) 

Lektorky a workshopy


Sára Pokorná: Co mládež a emoce?

Možnosti rozvíjení emočního managementu s mládeží 

O lektorce

Sára Pokorná je lektorkou sokratovských rozhovorů od roku 2016. Kromě toho se věnuje mezilidské komunikaci, k čemuž využívá metody nenásilné komunikace, facilitativní mediace a poznatků z teorie a filozofie komunikace, které vystudovala na ZČU v Plzni. 

O workshopu:

Představíme si možnosti práce s emocemi, včetně přístupu španělské organizace Permacultura Cantabria. Některé metody si prakticky vyzkoušíme na vlastní kůži a zamyslíme se nad tím, co je pro naší praxi užitečné.


Lucie Winklerová: : Pomáhají nám emoce při učení?

Jak s emocemi pracujeme na sokratovských rozhovorech 

O lektorce

Je lektorkou sokratovského rozhovoru od roku 2009, pořádá a lektoruje semináře při FHS UK, zakladatelka spolku Sokratovské rozhovory z.s. a členka německé sokratovské organizace GSP. 

O workshopu:

Prakticky si vyzkoušíme zahájení tzv. sokratovského rozhovoru a budeme společně vzpomínat na naše vlastní zkušenosti a setkání s emocemi v procesu učení. Podíváme se na to, jak zpravidla probíhá sokratovský rozhovor, z jakých principů vychází a k čemu je užitečný.